Máy Làm Sạch Siêu Âm Phân Loại Chi Tiết

Các loại máy làm sạch siêu âm, nhiều phong cách, chúng ta có thể sử dụng máy theo ngành công nghiệp để phân biệt cách.

Theo xu tiện ích, có thể được chia thành:

1. máy làm sạch siêu âm gia đình;

2.Ngành công nghiệp sửa chữa

3. Ngành y tế;

4.ngành công nghiệp đồ trang sức, đồng hồ ;

5. công nghiệp điện tử phần cứng;

Theo chế độ hoạt động, có thể được chia thành:

1. làm nóng thời gian cơ học;

2. loại làm nóng không hẹn giờ cơ khí;

3.loại nguồn có thể điều chỉnh NC

4. loại làm nóng hẹn giờ NC;

Theo các làm việc:

1. tấm rung siêu âm;

2. máy làm sạch siêu âm tự động;

3. máy làm sạch siêu âm nhiều khe;

4. máy làm sạch siêu âm đơn khe.